Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 14 Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : +60 3 42526995 | +60 3 4257 9703 | +60 14 7359511 (hotline) | +60 14 7359512 (Consular)
  • Fax : +60 3 4257 8698
  • E-mail: kualalumpur@mfa.gov.gh | klmission@ghanacom.org.my | info@ghanacom.org.com | consular@ghanacom.org.my (Consular)
  • Website : https://ghanacom.org.my
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JePQV6qM813m5nyP9