Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo

Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 5-13-1 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00-13:00 and 14:00-16:00
  • Điện thoại : (+81) 3 3440 3115
  • Fax : +81 3 57258305
  • E-mail: djibouti@fine.ocn.ne.jp
  • Website : http://djiboutiembassy.jp
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ACWtaC1Q7N9gvTdc6

*** Ghi chú của ĐSQ Djibouti

👉 Đi Bằng Xe Bus đến ĐSQ Djibouti

Mất khoảng 3 phút đi  bộ từ ĐSQ Djibouti đến trạm xe bus gần nhất là “Goten-Yama-Shōgakkō”. Từ nhà ga Gotanda Station JR, bắt chuyến xe bus số 96 Roppongi Hill đến trạm xe bus “Goten-Yama-Shōgakkō” mất khoảng 7 phút.

👉 Đi Bộ đến ĐSQ Djibouti

Mất khoảng 12  phút đi bộ từ nhà ga JR Ōsaki Station đến ĐSQ Djibouti