Embassy of Burundi in Beijing

Embassy of Burundi in Beijing, China.

  • Chancery of the Embassy : Janguomen Wai, 25 Guang Hua Lu, Beijing, China
  • Working hours : Mon. – Fri. 08.30 hrs – 12.00 hrs 14.00 hrs – 17.00 hrs
  • Phone : +86-10-65321390
  • Fax : +86-10-65322381
  • E-mail: ambbubei@yahoo.fr
  • Map : https://goo.gl/maps/sTK7zHq9p96JqfLS9