Đại Sứ Quán Dominican Republic tại New Delhi

Đại Sứ Quán Dominican Republic tại New Delhi, Ấn Độ.

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : B-1/20, Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi 110057, India
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:30 – 16:30
  • Điện thoại : +91-11-43425000 | 434250001 | 434250002
  • Fax : +91-11-43425050 | 460150024
  • E-mail: embadom@dr-embassy-india.com
  • Website : http://www.dr.embassy-india.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Ev9FfbsNEBELKPPWA