Đại Sứ Quán Burkina Faso tại New Delhi

Đại Sứ Quán Burkina Faso tại New Delhi, Ấn Độ

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : F2/4, Vasant Vihar, New Delhi, India
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:30 – 18:00
  • Điện thoại : +91-11-26140641 | 26140642
  • Fax : +91-11-26140630
  • Email: ambassadeburkinafasoindia@gmail.com | emburnd@bol.net.in
  • Facebook : https://www.facebook.com/AmbaBFIndia