Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur

Đại Sứ Quán Bosnia and Herzegovina Tại Kuala Lumpur, Malaysia

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JKR 854, Jalan Bellamy, Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
  • Giờ mở cửa : 09:00 – 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Điện thoại : +60-3-21440353 | +60-3-21440177 | Hotline : +60- 12-3979644
  • Fax : +60-3-21426025
  • E-mail: embbhkl@gmail.com
  • Map : https://goo.gl/maps/VEAoPtjVTQCG2PkJ9