Đại Sứ Quán Benin Tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Benin Tại Bắc Kinh, Trung Quoc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 38 Guang Hua Lu, Chaoyang, 100600 Beijing
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ  Sáu | sáng từ 09:00 – 13:00 | chiều từ 15:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86-10-65322741
  • Fax : +86-10-65325103
  • Email: beninembassy.cn@yahoo.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zL6rDMAjutsvhJus5

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.