Đại Sứ Quán Bahrain Tại Bangkok

Đại Sứ Quán Bahrain Tại Bangkok, Thái Lan

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : tầng 31, toà nhà Sathon Nakhon Tower, 100/66-67, North Sathon Rd., Bag Rak, Bangkok 10500
  • Giờ mở cửa : 08:30 – 16:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
  • Điện thoại: 0 2266 6565
  • Fax : 0 2266 6566
  • E-mail : bankok.mission@mofa.gov.bh