Đại Sứ Quán Syria Tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Syria Tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Văn phòng Đại sứ quán : Beijing, 6 Dong Si Jie, San Li Tun, 100600
  • Điện thoại : +86-10-65321372
  • Fax : +86-10-65321575
  • E-mail: sy@syrembassy.cn