Đại Sứ Quán Venezuela Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Venezuela Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam