Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Triều Tiên (North Korea) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 25 đường Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3845 3008 | tại Hà Nội : 3845 3008 | từ tỉnh thành khác : 024 3845 3008 | từ nước ngoài : 0084 24 3845 3008
  • Fax : (024) 3823 1221
  • Email : dprkemb.hanoi@gmail.com
  • Map : https://goo.gl/maps/YGfys4JKHC4Xmi3J9