Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Thuỵ Điển (Sweden) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú của ĐSQ Thuỵ Điển :

  • Quý vị vui lòng đặt hẹn trước với ĐSQ Thuỵ Điển qua email ambassaden.hanoi@gov.se hoặc điện thoại (024) 372 60 400