Đại Sứ Quán Oman Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Oman Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 74 phố Trích Sài, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3759 2700 | tại Hà Nội : 3759 2700 | từ tỉnh thành khác : 024 3759 2700 | từ nước ngoài : 0084 24 3759 2700
  • Fax: (024) 3753 6666
  • Email: hanoi@mofa.gov.om
  • Facebook : https://www.facebook.com/omanembassyhanoi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7AgiLFpm7wxzCpKe7

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.