Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Nhật Bản (Japan) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú của ĐSQ Nhật Bản:

  • Bộ phận Lãnh sự của ĐSQ Nhật Bản làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13:30 – 16:45
  • Bộ phận Visa của ĐSQ Nhật Bản làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu | nhận hồ sơ vào buổi sáng từ 08:30 – 12:00 | trả kết quả vào buổi chiều từ 13:30 – 16:45