Đại Sứ Quán Malaysia Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Malaysia Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 43 – 45 đường Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (024) 3734 3849 | 3734 3820 | 3734 3836 | 3734 3822 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Số điện thoại khẩn cấp : 090418 5610 (gọi từ nước ngoài : 0084 0418 5610)
  • Fax: (024) 3734 3832
  • Email: mwhanoi@kln.gov.my
  • Facebook : https://www.facebook.com/MYembhanoi
  • Website : http://www.kln.gov.my/web/vnm-hanoi
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SR8oiaCFeDiBZy526