Đại Sứ Quán Israel Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Israel Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú của ĐSQ Israel :

  • Bộ phận lãnh sự và visa của ĐSQ Israel làm việc vào sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 09:00 – 12:00 | thứ Hai và thứ Năm làm việc vào buổi chiều từ 13:00 – 14:00
  • Thời gian nhận điện thoại của ĐSQ Israel từ thứ Hai đến thứ Năm từ 09:00 – 16:00. Riêng thứ Sáu từ 09:00 – 14:00