Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 27-29 phố Âu Cơ, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 37152254 | 37152263 (thêm đầu số 024 nếu gọi từ tỉnh thành khác | thêm số 0084 24 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax : (024) 37152253
  • Email : gremb.han@mfa.gr
  • Website : https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/vietnam.html
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/BYvrPTjKNQYwErtY8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.