Đại Sứ Quán Hà Lan (Netherlands) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Hà Lan (Netherlands) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú của ĐSQ Hà Lan: 

  • Bộ phận Lãnh sự của ĐSQ Hà Lan làm việc vào các sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 09:00 – 12:00. Quý vị vui lòng đặt hẹn trước khi đến thông qua email HAN-CA@minbuza.nl hoặc tham khảo chi tiết tại website : https://www.netherlandsworldwide.nl/living-working
  • Số điện thoại khẩn cấp (24/7) của Bộ Ngoại Giao Hà Lan : +31 247 247 247