Đại Sứ Quán Đài Loan (Taiwan) Tại Hà Nội

Hiện tại, Chính phủ Đài Loan vẫn chưa thành lập Đại Sứ Quán tại Hà Nội. Chỉ có Phòng Văn Hoá Kinh Tế theo thông tin bên dưới :

Phòng Văn Hoá Kinh Tế Đài Bắc Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú :

  • Hotline : 0913219986

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.