Đại Sứ Quán Belarus Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Belarus Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Ghi chú của ĐSQ Belarus

  • Bộ phận Lãnh sự của ĐSQ Belarus chỉ làm việc vào  các ngày thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu trong tuần | Sáng 9.00 — 12.00 | Chiều 14.00 — 16.00
  • Các thắc mắc về thủ tục Lãnh  sự, vui lòng gọi (024) 37 19 71 26 hoặc email: vn.consul@mfa.gov.by |
  • Các thắc mắc về kinh tế thương mại, vui lòng gọi : (024) 37 19 71 25