Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : sp61 48A phố Trần Phú, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3726 4373 | tại Hà Nội : 3726 4373 | từ tỉnh thành khác : 024 3726 4373 | từ nước ngoài : 0084 24 3726 4373
  • Fax: (024) 3726 4374
  • Email: viemb@mofa.gov.sa
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/txtab9b4JCNRAoUr7

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.