Đại Sứ Quán Úc (Australia) Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Úc (Australia) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Bộ Lãnh Sự

  • Visa : 1900 565 639 (gọi tai Việt Nam) | 00 84 28 3521 2000 (gọi từ nước ngoài)
  • Lãnh sự và hộ chiếu :  tại Hà Nội : 3774 0100 | gọi từ tỉnh thành khác : 024 3774 0100 | gọi từ nước ngoài : 0084 24 3774 0100
  • Email: consular.hanoi@dfat.gov.au
  • For the 24-hour Consular Emergency Centre, please call: +84 24 3774 0100 (Hanoi) | 1300 555 135 (within Australia) +61 2 6261 3305