Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Yên Bái

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Yên Bái

  • Địa chỉ: Số 496 đường Hòa Bình , TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Điện thoại : 0216.3852519
  • Email: T4gyenbai@gmail.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/RmMpdZ4pESGaSuik6