Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Vĩnh Long

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Vĩnh Long

  • Địa chỉ: Số 24, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại : 0270 3822 431
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DV3vQg3tB5J9SJ6Y8