Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tuyên Quang

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Tuyên Quang

  • Địa chỉ: Tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
  • Số điện thoại : 02073822441
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/R7fakJPPueNiNioV6