Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thái Bình

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Thái Bình

  • Địa chỉ: Số 10 đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại: 02273.831.722 hoặc 02273.836.885
  • Email: ttcdcthaibinh@gmail.com
  • Website : http://cdcthaibinh.vn
  • Bản đồ chỉ đường :  https://goo.gl/maps/8vNjCYFNhYVi5Eop9