Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Ninh Thuận

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Ninh Thuận

  • Địa chỉ: Số 47 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  • Điện thoại : 0259.3823070
  • Fax : (068) 3821167
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/VpRMr9BzaAinjPNbA

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.