Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Long An

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Long An

  • Địa chỉ: Số 102, quốc lộ 62. phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  • Điện thoại : 02723835859
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/CUY2G6ZTDzZjVwZYA