Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Lâm Đồng

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Lâm Đồng

  • Địa chỉ: Số 54 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Điện thoại : 02633560799
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/qpfhjWUu6sHjG8NK6