Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Kon Tum

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ: Số 405 đường Bà Triệu, phường Quyết Thăng, TP Kon Tum
  • Điện thoại: 02603.505.900
  • Fax: 02603.862.535
  • Email: cdckontum@gmail.com
  • Website : https://cdckontum.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/cdckontum?share