Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Kiên Giang

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Kiên Giang

  • Địa chỉ: Lô D11, Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại : 02973.862153
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/a7j149Zrg3UcYXGt8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.