Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hải Phòng

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Thành Phố Hải Phòng

  • Địa chỉ : 21 phố Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại : 0225 3842878
  • Fax: 0225 3810097
  • Email: yteduphong@haiphong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/MwqUch1qBAR2oBba6