Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nam

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Hà Nam

  • Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
  • Điện thoại : 02263852698
  • Tư vấn tiêm chủng: 0377.881.666 – Thường trực Sapo tiêm chủng: 0226.3885.115
  • Email: phongtchchanam@gmail.com
  • Website : https://cdchanam.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/qxDEugqbokatbCts6

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.