Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đồng Tháp

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Đồng Tháp

  • Địa chỉ: Số 394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Điện thoại: 02773852756
  • Email: ttksbt.soyte@dongthap.gov.vn
  • Website: cdcdongthap.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/FxBXWVGvUWJzbpKR9