Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đắk Lắk

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Đắk Lắk

  • Địa chỉ: 70-72 đường Lê Duẩn, Thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Điện thoại : 02623868683
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5Tw3oZAPRaBKEM2B8