Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đắk Lắk

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Đắk Lắk

  • Địa chỉ: 70-72 đường Lê Duẩn, Thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Điện thoại : 02623868683
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/5Tw3oZAPRaBKEM2B8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.