Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà nẵng

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thành Phố Đà nẵng

  • Địa chỉ: 315 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/BfJFRLSMUZVbeopaA)
  • Điện thoại : 0236.3821469
  • Fax : 0236.3897218
  • CƠ SỞ TIÊM CHỦNG : Số 103 Hùng Vương – TP.Đà Nẵng (Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/yUXUZeKvzpS9xCbHA)
  • Phòng tiêm chủng : 1900.988.975 – Ấn phím 1 hoặc 2.
  • Email : kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn
  • Website : https://ksbtdanang.vn

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.