Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Cà Mau 

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Cà Mau 

  • Địa chỉ: 91 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau
  • Điện thoại : 02903831009
  • Fax : 02903567941
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/VnMWZqt1wms9hfBG8