Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Bình Định

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Bình Định

  • Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Điện thoại : (0256)3648893
  • Fax : (0256)3648668
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/bHZzjZQbtKXWDS9EA