List of COVID-19 Testing locations in Hanoi city

Here’s below the list of 17 locations in Hanoi for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

https://www.vietnamimmigration.org/full-list-of-covid-19-testing-locations-in-vietnam-pointed-by-ministry-of-health/

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (National Institute Of Hygiene And Epidemiology – NIHE)

2. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

3. Trường Đại học Y tế công cộng (Hanoi University of Public Health)

4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (Hanoi CDC)

5. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (National Hospital Of Tropical Diseases)

6. Bệnh viện Nhi Trung ương (National Children’s Hospital – NHP)

7. Bệnh viện Bạch Mai (Bach Mai Hospital)

8. Bệnh viện Phổi Trung ương (Central Lung Hospital)

9. Bệnh viện Thanh Nhàn (Thanh Nhan Hospital)

10. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hong Ngoc General Hospital)

11. Bệnh viện Medlatec

12. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Duc Giang General Hospital)

13. Bệnh viện 103 (Military Hospital 103)

14. Bệnh viện 108 ( 108 Military Central Hospital)

15. Viện Y học dự phòng Quân đội

16. Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương

17. Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga