List of COVID-19 Testing locations in Bac Lieu

Here’s below the location in Bac Lieu for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (Bac Lieu CDC).

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (Thanh Vu Hospital Medic Bac Lieu).

https://www.vietnamimmigration.org/full-list-of-covid-19-testing-locations-in-vietnam-pointed-by-ministry-of-health/