TLSQVN tại Pắc-Xế 🇱🇦

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Pắc-Xế, Lào 🇱🇦

Địa chỉ: Số 31, bản Phabat, huyện Paksé, tỉnh Champasak, Lào 🇱🇦

Điện thoại tổng đài: 212 827 + số máy lẻ

Fax: 212 058 hoặc 214 140

Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

Website: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn/

Code nước: +856

Code thành phố: 31

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.