ĐSQVN tại Venezuela 🇻🇪

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Venezuela 🇻🇪

Địa chỉ: Qta EL Cigaral, 6ta Avenida entre la 8va y 9na Transversal de Altamira, Chacao 106-025 D.F. Caracas, Venezuela 🇻🇪

Điện thoại: +58 212 635 7402

Fax: +58 212 264 7324

E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn

Website : https://vnembassy-caracas.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +58 212 635 7402

Code nước: 58

Code thành phố: 212

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -11 giờ 30 phú

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.