ĐSQVN tại Úc 🇦🇺

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Úc 🇦🇺

Địa chỉ: 6 Timbarra Cres, O’Malley ACT 2606, Australia 🇦🇺

Điện thoại: +6126286 6059, +6126286 6267, + 61262901549, +61262902975

Fax: +6126286 4534

Email: vembassy@iinet.net.au

Website: https://vnembassy-canberra.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +61413 812 809, +61431 083 610

Code nước: +61

Code thành phố: 02

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -3 (từ 01/4 đến 30/9), -4h (từ 01/10 đến 31/3)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.