ĐSQVN tại UAE 🇦🇪

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Arập Thống Nhất (UAE) 🇦🇪

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str (Street 23) Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE. 🇦🇪

P.O. Box: 113038 – Abu Dhabi, the UAE

Điện thoại: + 971 -2 449 8089 (Tham tán – Công sứ) + 971 -2 441 7899 (Lễ tân) + 971 -2 449 6720 (Chính trị, Thư ký Đại sứ) + 971 -2 449 6710 (Lãnh sự) + 971 -2 359 7350 (Thương mại) + 971 -2 448 0821 (Lao động) Fax: + 971 -2 449 6730

Giờ làm việc: 08:00 - 14:00 (Lãnh sự 10:00  đến 14:00) Từ Chủ nhật đến thứ năm

Email: vnembl@emirates.net.ae; lãnh sự: vietnamembassy uae@yahoo.com

Website : https://vnembassy-abudhabi.mofa.gov.vn

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.