ĐSQVN tại Thái Lan 🇹🇭

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan 🇹🇭

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Patthumwan, Bangkok 10330 🇹🇭

Điện thoại tổng đài: (+66) 22515838; (+66) 22517202

Fax: (+66) 22517203; (+66) 22517201

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn

Website: https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

Code nước: +66

Code thành phố: 2

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.