ĐSQVN tại Slovakia 🇸🇰

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Slovakia 🇸🇰

Địa chỉ: Số 15 phố Dunajska, Bratislava, Slovakia, PO 81108 🇸🇰

Điện thoại: (+421 2) 5245 1263

Fax: (+421 2) 5245 1273

Email: office@vietnamembassy.sk; vnembassy_sk@gmail.com

Website: https://vnembassy-bratislava.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: (+421) 948 778 268

Code nước: +421

Code thành phố: 2

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -6 giờ (từ tháng 10- tháng 3); -5 giờ (các tháng còn lại)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.