ĐSQVN tại Phần Lan 🇫🇮

Đại Sứ Quán Việt  Nam tại Phần Lan 🇫🇮

Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland 🇫🇮

Điện thoại: +358-9-6229900 Fax: +358-9-62299022

Email: vietnamembassy.helsinki@gmail.com; vietnamfinland@gmail.com

Website: https://vnembassy-helsinki.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +358505448803

Code nước: 358

Code thành phố 9:

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ (mùa hè) – 5 giờ (mùa đông)

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.