ĐSQVN tại Na Uy 🇳🇴

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Na Uy 🇳🇴

Địa chỉ: St. Olavs gate 21C, 0165 Oslo Na Uy 🇳🇴

Điện thoại trong giờ hành chính: 203300, 111700; ngoài giờ hành chính: 40345909

Fax: 203301

Email: vietnamnorway@gmail.com

Website : https://vnembassy-oslo.mofa.gov.vn

Code nước : +47

Code thành phố Oslo : 22

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Giờ mùa hè: – 5 giờ, mùa đông: – 6 giờ

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.