ĐSQVN tại Myanmar 🇲🇲

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Myanmar 🇲🇲

Địa chỉ: Tòa nhà số 70-72 Đường Than Lwin, Quận Bahan, Thành phố Yangon, Myanmar 🇲🇲

Tel: Tổng đài +95-1-511305

Fax: +95-1-514897

Email: vnembmyr2012@gmail.com

Website : https://vnembassy-yangon.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: + 95-98602868, + 95-98630437

Code nước: +95

Code thành: 01

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: – 30 phút

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.