ĐSQVN tại Mexico 🇲🇽

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mexico 🇲🇽

Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11.000 México D.F 🇲🇽

Điện thoại: Tổng đài: 554 01 632; Văn phòng: 520 28 387; Lãnh sự: 554 07 587

Fax: 554 01 612

Email: vietnammexico@gmail.com

Website: https://vnembassy-mexico.mofa.gov.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 520 28 387; 554 07 587

Code nước: +52

Code thành phố: +55

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: giờ mùa đông: -13 giờ ; giờ mùa hè: -12

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.